POLÍTICA DE COOKIES I PRIVACITAT

Objecte i acceptació
Aquest avís legal regula l’ús del lloc web tupinamba.com (en endavant, el web), del qual és titular Tupinamba, SA (en endavant, el PROPIETARI DEL WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DEL WEB atribueix la condició d’usuari del web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, les quals poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal. L’usuari ha de respondre davant el PROPIETARI DEL WEB o davant de tercers de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Identificació i comunicacions
El PROPIETARI DEL WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que la seva denominació social és: Tupinamba, SA, CIF A58476961, ubicat al polígon industrial de Can Misser, carrer de Domènec Pascual, 3, 08360 Canet de Mar (Barcelona).

Per comunicar-vos amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: telèfon, 902 012 813 i adreça electrònica info@tupinamba.com. Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DEL WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es duguin a terme mitjançant correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

Condicions d’accés i utilització
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, el PROPIETARI DEL WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu web al fet que prèviament s’hagi emplenat el formulari corresponent. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes les dades que comuniqui al PROPIETARI DEL WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DEL WEB i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o dur a terme actuacions susceptibles d’alterar, d’espatllar, d’interrompre o de generar errors o danys en els documents electrònics, les dades o els sistemes físics i lògics del PROPIETARI DEL WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DEL WEB presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o en àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL WEB o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DEL WEB o de tercers.
 • Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
  Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que disposi de l’autorització del titular dels drets corresponents o això estigui legalment permès.
 • Demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense la sol·licitud o el consentiment previs.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i els codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DEL WEB, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per a l’ús correcte del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar-ne, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DEL WEB, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al web atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests noms comercials o signes distintius.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DEL WEB i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DEL WEB dels seus continguts o serveis. Les persones que es proposin establir un hiperenllaç n’han d’haver sol·licitat prèviament l’autorització per escrit al PROPIETARI DEL WEB. En tot cas, l’hipervincle únicament permetrà l’accés a la pàgina inicial del nostre lloc web. Així mateix, cal abstenir-se d’efectuar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PROPIETARI DEL WEB, o incloure-hi continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari faci dels materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que dugui a terme basant-se en aquests materials.

Exclusió de garanties i de responsabilitat
El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DEL WEB exclou, fins on ho permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats i posats a disposició als quals s’hagi accedit per mitjà del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 • La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, el PROPIETARI DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i també la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DEL WEB declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que hi hagi fora d’aquest web i no estigui gestionada directament pel nostre administrador de webs. La funció dels enllaços que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DEL WEB no garanteix el funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats ni se’n responsabilitza; tampoc no suggereix, convida o recomana visitar-los, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

Política de privacitat
Quan calgui obtenir informació de l’usuari, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades obtingudes mitjançant formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit al Registre general de protecció de dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable EL PROPIETARI DEL WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusiva amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

EL PROPIETARI DEL WEB es compromet a no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.
Així mateix, EL PROPIETARI DEL WEB cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari pot revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se al domicili social del PROPIETARI DEL WEB, identificant-se degudament i indicant de manera visible el dret concret que s’exerceix.

EL PROPIETARI DEL WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la Llei orgànica 15/1999 esmentada i la resta de normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DEL WEB pot utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers d’informació personal allotjats al terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador, de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o se n’adverteixi.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL PROPIETARI DEL WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que es puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual és a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units(“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar el lloc web a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el vostre ús del lloc web (incloent-hi l’adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista de l’ús de l’usuari del lloc web, i recopilarà informes de l’activitat del lloc web i prestarà altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet.

Google pot transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.

L’usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però ha de saber que, si ho fa, pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web, l’usuari consent el tractament d’informació sobre ell per part de Google en la forma i per a les finalitats esmentades més amunt.

La nostra política respecte del correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l’usuari hagi sol·licitat rebre.

Si l’usuari prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem la possibilitat d’exercir el dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III de l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit
En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, ha d’enviar una notificació al PROPIETARI DEL WEB en què s’identifiqui degudament i especifiqui les suposades infraccions, i declari expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web del PROPIETARI DEL WEB, s’aplicarà la legislació espanyola, i en seran competents els jutjats i els tribunals d’Espanya.

Publicacions
La informació administrativa facilitada per mitjà del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les normatives, els plans, les disposicions generals i els actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

Cookies
__utma
Durada: dos anys a partir de la configuració o actualització
Es fa servir per distingir usuaris i sessions. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap cookie __utma. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.

__utmb
Duración: 30 minutos a partir de la configuración o actualización
Es fa servir per determinar noves sessions o visites. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i no hi ha cap cookie __utmb. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.

__utmc
Durada: fi de la sessió del navegador No s’usa en ga.js.
Es configura per interactuar amb urchin.js. Anteriorment, aquesta cookie actuava juntament amb la cookie __utmb per determinar si l’usuari era en una sessió nova o visita.

__utmt
Durada: 10 minuts
Es fa servir per limitar el percentatge de sol·licituds.

__utmv
Durada: dos anys a partir de la configuració o actualització
Es fa servir per emmagatzemar dades de variables personalitzades de visitant. Aquesta cookie es crea quan un programador fa servir el mètode _setCustomVar amb una variable personalitzada de visitant. També es feia servir per al mètode _setVar retirat. La cookie s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.

__utmz
Durada: sis mesos a partir de la configuració o actualització
Emmagatzema la font de trànsit o la campanya que explica com ha arribat l’usuari al lloc. La cookie es crea quan s’executa la biblioteca JavaScript i s’actualitza cada vegada que s’envien dades a Google Analytics.

viewed_cookie_policy
Durada: 365 dies
S’utilitza per recordar si el visitant ha «acceptat» la política de cookies. Si s’estableix conté la paraula «yes». No fa un seguiment de dades personals de ningú.