Depuratiu i ajuda a aprimar-se
El te blau de fermentació mitjana barrejat amb trossets de llimona de la Mediterrània.