CÀPSULES TUPINAMBA

Diürètic i ajuda a aprimar-se
Aclareix la ment amb una brisa fresca.

Som especialistes en Horeca