Política de privacitat

Responsable del tractament

Tupinamba, S.A. amb CIF A58476961 i domicili al C/ Domènech

Pascual, 3, Pol.Ind. Can Misser — 08360 — Canet de Mar - Barcelona).

Correu electrònic de contacte: lopd@tupinamba.com

 

Categories de dades que es recullen

Depenent dels serveis prestats, Tupinamba, S.A. podrà tractar les següents categories de dades:

- Dades personals (per exemple, data de naixement o nacionalitat);

- Dades d'identificació (per exemple, nom i cognoms) - Dades de contacte (per exemple, adreça, telèfon o correu electrònic);

- Dades sobre preferències d'interès (per exemple, nombre de cafès servits, nombre d'habitacions en el cas dels hotels, sector professional de l'interessat,...)

- Dades tècniques i de localització generades en utilitzar la nostra pàgina web i/o aplicació.

 

Per tal de satisfer les peticions dels clients o prestar-los serveis adequats (per exemple, un servei concret), ens podem veure obligats a recopilar informació sensible que reveli l'origen ètnic o racial, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, pertinença a sindicats, dades relacionades amb la salut o dades sobre orientació sexual. En aquest cas, només recollirem aquestes dades si comptem amb el seu consentiment previ exprés.

 

Finalitats i tractament

Tupinamba, S.A. tractarà les seves dades d'acord amb les següents finalitats:

- Gestionar la prestació del servei contractat, així com els serveis addicionals que es puguin prestar.

Recollida i tractament de les seves dades personals a través del formulari d'alta amb la finalitat de possibilitar la gestió de la relació comercial, comptable i administrativa en tot allò relacionat amb els serveis de la nostra empresa. Aquest tractament es realitzarà en base a l'execució de la relació precontractual que mantingui amb nosaltres.

- Treballar amb finalitats promocionals i de màrqueting, incloent l'enviament de comunicacions comercials electròniques per al conjunt de productes i serveis que oferim, basant-se en el consentiment previ prestat per a l'enviament de comunicacions.

Per dur a terme l'esmentat treball, Tupinamba, S.A. podrà analitzar les dades obtingudes, amb la finalitat d'elaborar perfils d'Usuari que ens permetin definir amb major detall els productes que puguin ser del seu interès.

En el cas que l'Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals de Tupinamba, S.A. podrà sol·licitar la cancel·lació del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: rgpd@tupinamba.com, així com indicant la seva negativa a rebre-les a través de l'opció de baixa prevista en cadascuna de les comunicacions comercials enviades.

- Atendre les sol·licituds, consultes, queixes i/o reclamacions formulades per l'usuari a través del correu electrònic de contacte facilitat, basant-se en el consentiment prestat en enviar la sol·licitud, consulta, queixa i/o queixa.

- Acreditar el contracte, realitzar analítiques per a l'automatització de la gestió amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei tècnic i comercial, verificar la satisfacció dels clients o usuaris mitjançant l'enregistrament de la seva veu i, si escau, transcriure l'atenció prestada a través dels canals habilitats a l'efecte.

- Realitzar enquestes de satisfacció. La base legítima serà el consentiment de l'usuari.

-- La recollida o presentació espontània del seu Currículum Vitae té com a objectiu estudiar sol·licituds perquè el nostre departament de Recursos Humans pugui seleccionar personal que compleixi el perfil ideal per incorporar-se a l'empresa, en funció de la relació precontractual en què l'interessat/candidat és part i el consentiment prestat.

Conservació de dades

Les seves dades es conservaran durant el termini necessari per complir cada finalitat o per complir amb els requisits legals aplicables, o, fins que l'usuari exerceixi els seus drets de supressió i oposició, o revoqui el seu consentiment.

 

Destinataris de les dades

Les seves dades podran ser comunicades a:

- Les empreses que formen part de Tupinamba Grup per al correcte desenvolupament o prestació d'algun dels serveis prestats i per a les finalitats anteriorment descrites.

- Tercers encarregats del tractament que prestin els seus serveis a Tupinamba, S.A. o a qualsevol empresa del seu grup d'empreses, amb qui s'hagi signat el corresponent conveni que garanteixi el compliment del RGPD i les mesures de seguretat adequades. -Empreses responsables de la gestió directa i l'explotació que formen part de Tupinamba, S.A.

- Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en compliment de la legislació vigent.

Els destinataris indicats en aquest apartat podran estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu, sent en aquest últim cas les transferències internacionals de dades degudament legítimes.

 

Drets

En qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió o oposició, portabilitat i limitació del tractament, establerts en RGPD (UE) 2016/679, dirigint-se a l'adreça indicada anteriorment o per correu electrònic a rgpd@tupinamba.com.

La sol·licitud haurà d'especificar quins d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i haurà d'anar acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

També pot oposar-se o revocar el seu consentiment mitjançant el formulari de contacte indicat a l'inici d'aquest text.

Quan no hagi quedat satisfet amb l'exercici dels seus drets o com exercir-los, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Més informació a www.agpd.es

 

CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que Tupinamba, S.A. hagi recollit seran tractades confidencialment, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

 

Traducció als idiomes

Tota la informació i documentació disponible en les diferents versions d'aquest lloc web es proporcionen amb finalitats únicament informatives. En cas de discrepància entre el contingut de les versions en altres llengües i el de la versió original en castellà, prevaldrà aquesta última.

Si la nostra política de protecció de dades canviés com a conseqüència de canvis legislatius o criteris emanats de l'Agència de Protecció de Dades, estaria degudament informat de qualsevol canvi necessari per complir amb la llei.

 

Última actualització: Novembre 10, 2023

Subscriu-te a la nostra Newsletter

Estigues al dia de les nostres últimes col·leccions, ofertes i promocions especials. Se'l primer per conèixer les últimes novetats.

Gràcies! He refutat la vostra sol·licitud de subscripció.
Ups! Alguna cosa passarà malament. Si el teu pla, ho tornaré a intentar.
Parlem!

Forma part de l'experiència Tupinamba.
T'ajudem a millorar amb els nostres serveis, productes i experiència.

Contacte